• FPP- Four Point Probe ( Sıcaklık Kontrollü İletkenlik Ölçüm Cihazı)

  /

   

  FOUR POINT PROBE

   

  Isı Kontrollü Dört Nokta (Four Point Probe) Teknik Özellikleri

  • Dört nokta temaslı iletkenlik  ölçüm sisteminin,  mekanik  yapısı  hareketli, ayarlanabilir yapıdadır.
  • Değişik kalınlıklardaki örnekleri ölçebilecek şekilde mesafe ayarı yapılabilinir.
  • Prob ölçüm noktaları 0,5 mm çaplı dört iğneden oluşmuştur,  iğneler malzeme geometrisine göre içeri doğru hareketlidir. İğneleri platin malzemeden yapılmıştır. Başlık ısıya dayanıklı ve yalıtkanlık değeri yüksek teflon malzemeden üretilmiştir.
  • Dört nokta Aralıkları 1mm, standart yapıdadır.
  • Sistem mikroişlemci kontrollü ve hem otomatik hem de manüel kademe seçebilir yapıdadır.
  • Sistem verileri 16 bit ADC dönüştürücü aracılığı ile mikroişlemciye transfer edilir.
  • Ortam elektrik gürültülerinin elimine edilmesi için, örnekten alınan veriler 1 ile 999 arasında seçilebilir biçimde alınır ve bu verilerin ortalaması bulunarak en doğru ve gürültüden arındırılmış değer bulunur.
  • İletkenlik değeri LCD göstergede hem Ohm cinsinden hem Siemens cm. cinsinden doğrudan gözlenebilir.
  • S cm(Siemens cm.) değeri cihaz tarafından, girilen kalınlık ve k katsayısına göre hesaplanarak göstergeye aktarılmaktadır.
  • Cihaz ön panelinde bulunan tuş takımından d(örnek kalınlığı)  ve k(düzeltme katsayısı) girilir.
  • Ölçüm, cihazda yerleşik mikroişlemci tarafından yüksek omik değerden düşük omik değere doğru taranarak otomatik olarak(autorange) belirlenir.
  • Polimer örnek üzerinden geçen akım oldukça küçük tutulmuştur. 20nA. İle 1mA Aralığında 7 kademede, 100 mili OHM kademesinde 10 mA. Akım uygulanmaktadır. Bu özellik, polimerin pil gibi davranmasını engellemek amaçlıdır.
  • Ölçüm giriş empedansı 1014 OHM dur. Bu özellik, ölçüm kontak dirençlerini elimine eder. Polimer ile ölçme iğneleri arasında kalan parçacıkları hesaba katmaz.
  • Isı Kontrol ünitesi, 5 °C ile  + 80°C arasında ayarlanabilir.
  • Sistem, mikroişlemci kontrollü, ayarlanabilir yapıdadır.
  • Set edilen değer dijital ekranda gözlenebilmektedir.
  • Örnek Isı değeri sürekli gözlenebilmektedir.
  • Isı yüzeyi 4cm.X 4cm ebadında ve seramik malzemedir.
  • Isı kontrol elemanı PT 100 sensörüdür.
  • Isı kontrol ünitesi kaynakları, anahtarlamalı güç kaynağı tipindedir ve aşırı gerilim ve akım korumaları bulunmaktadır.

   

  four point probe

   

  sadasd content goes here.
  asdas content goes here.
  asdasd content goes here.