• İletişim

  /

  Ad SoyadE-MailKonuMesaj

  Adres

  1354. (Eski 21.) Cadde No: 32 06378 - Ivedik O.S.B Yenimahalle/Ankara,TURKEY

  TEL: +90 (312) 437 40 77

  Faks: 0 (312) 437 24 59

  E-Mail: entek@entek-elektronik.com